Kistabo riskerar dödsstraff i Iran

Han sitter fängslad i Teheran sedan 16 månader.
I onsdags skulle rättegång ha hållits, men den sköts upp.
Om Ahmadreza Djalali, 45, från Kista, fälls riskerar han dödsstraff.

Rättegången mot Ahmadreza Djalali, Kistabo och forskare på Karolinska institutet i Solna, var planerad att börja i onsdags men sköts upp. Den officiella förklaringen var att domaren blev sjuk. Inget nytt rättegångdatum har meddelats.

Ahmadreza Djalali är iransk medborgare och forskar i katastrofplanering. Han har permanent uppehållstillstånd i Sverige. I april förra året var han inbjuden till ett statlig universitet i Teheran för att föreläsa om sitt forskningsområde när han försvann.

Mörkade anledning

Först sades att han råkat ut för en allvarlig trafikolycka och låg på en intensivvårdsavdelning.

– Under flera månader letade vi runt i Iran för att hitta honom på någon intensivvårdsavdelning, säger Gunnar Öhlén, docent på KI och kollega till Ahmadreza Djalali.

Ahmadreza Djalali, 45, fängslades under ett besök i Iran i april 2016.

Satt fängslad

Först i höstas fick de klart för sig att Ahmadreza Djalali fängslats.

– Han är anklagad för spioneri och kontakt med fientlig makt. Vi vet inte så mycket mer, säger Andrea Bodekull, handläggare på Amnesty.

Amnesty uppfattar att anklagelserna är tagna ur luften.

”Ofattbart”

Gunnar Öhlén som känt och arbetat med Ahmadreza Djalali under snart tio år, har svårt att förstå det som hänt kollegan.

– Det är nästan ofattbart att något sånt här kan hända med en så sann humanist.

Kan han ha gjort sig skyldig till anklagelserna?

– Inte som jag eller forskarvärlden känner till. Han är en ödmjuk man som är kunskapsinriktad. Jag har aldrig hört honom säga något negativt om Iran. Någonting har provocerat den iranska säkerhetstjänsten, säger Gunnar Öhlén.

Jämfört iranska och svenska sjukhus

I sin forskning har Djalali bland annat jämfört svenska respektive iranska sjukhus beredskap för katastrofsituationer.

– Det finns en känslighet i en sån här information, säger Öhlén och tillägger att han inte vet om det är förklaringen till fängslandet, att det endast är en spekulation från hans sida.

Dubbla glasrutor

Djalalis hustru som bor i Sverige tillåts prata med maken på telefon ett par minuter i månaden. Djalalis familj i Iran har tillåtits att träffa honom i fängelset, då bakom dubbla glasrutor och kontakt via telefon.

Vet du hur han mår?

– Nej, inte specifikt, men det har varit väldigt svåra förhållanden under de här sexton månaderna, han har tappat flera tiotals kilo. Rent medicinskt är han i en skör situation, säger Gunnar Öhlén.

Ahmadreza Djalali har fått en advokat utsedd av myndigheterna.

Flera gånger ska han ha hotats med dödsstraff:

– Ett flertal gånger under de här sexton månaderna har han konfronterats med informationen om att han riskerar dödsstraff, säger Öhlén.

Internationell vädjan

I en internationell petition, som personer i bland annat forskarvärlden har skrivit under, har 228 410 namnunderskrifter samlats in som uppmanar de iranska myndigheterna att släppa Djalali.

– Det vi önskar är att han ska få en rättvis rättegång och att domstolen ska ta till sig det material försvaret presenterat. Världens ögon vilar nu på den stundande rättegången. Flera regeringar följer ärendet, framförallt den svenska, och även forskarsamhället. Det är det budskap vi kan sända in i Iran, säger Gunnar Öhlén.

– Det vi kan hoppas på är att regimen lyssnar på den internationella reaktionen, tillägger han.