Kistabor är sjuka en månad om året

Järva Invånarna i Rinkeby-Kista har i snitt dubbelt så många sjukdagar som dem som bor på Östermalm. Det visar statistik från 2011. I Rinkeby-Kista hade befolkningen i snitt 33 sjukdagar medan Östermalmsborna hade 13.

Den största orsaken till skillnaden är, enligt Sweco som skrivit rapporten, skillnaden i utbildningsnivå mellan stadsdelarna.

Personer med lägre utbildning tenderar att oftare vara sjuka. Förklaringar till det går att hitta i tyngre arbeten och en livsstil med exempelvis större övervikt och rökning.

Även Spånga-Tensta placerar sig högt på listan över ohälsa med 25 sjukdagar i snitt.