Kistaborna mindre sjuka

KISTA Ohälsotalen i Kista och Spånga har sjunkit kraftigt de senaste åren. Det visar ny statistik från Stockholms stad. 2008 hade en genomsnittlig vuxen kvinna 43,8 sjukdagar och en genomsnittlig vuxen man 34,1. 2012 var dessa siffror nere i 31,8 och 26,1.

Om förändringarna beror på bättre hälsa eller att det blivit svårare att få sjukersättning visar inte statistiken.