Kistaföretag vann i AD

KISTA Ett företag i Kista har vunnit en tvist i Arbetsdomstolen. Företaget hade stämts av en före detta anställd som sparkats sedan han sexuellt trakasserat kvinnliga kollegor vid nio tillfällen. Situationen ledde till samarbetssvårigheter mellan mannen och hans arbetskamrater.

Tingsrätten ogiltigförklarade avskedandet och företaget tvingades att betala hans uteblivna lön. Företaget överklagade domen och Arbetsdomstolen ställer sig på företagets sida.

Enligt domstolen hade företaget rätt att sparka mannen på grund av hans beteende.