Min lokala hjälte

Kistaskola får anmärkning av elevombud

KISTA Igelbäcksskolan i Kista måste bli bättre på att jobba mot kränkningar i skolan. Det anser Barn- och elevombudet (BEO) som har utrett ett fall där en elev på skolan känt sig kränkt av både andra elever och personal på skolans fritidsklubb.

Eleven har i sin anmälan bland annat uppgett att personalen har förbjudit henne att leka med andra barn och att hon fått ”lavetter”, örfilar, av en annan elev utan att skolan agerat.

Skolan menar i stället att det handlar om relevanta tillsägelser.

BEO konstaterar att skolan har känt till elevens utsatta situation men inte gjort tillräckligt för att komma till rätta med problemen.

Däremot anser inte BEO att det finns grund för något krav på skadestånd.