ANNONS

Så här kläcks namnen på Haninges gator

Kjell Eriksson har i 40 år lagt fram förslag på vad gator, vägar och torg ska heta.
Kjell Eriksson har i 40 år lagt fram förslag på vad gator, vägar och torg ska heta.
Du går eller kör på dem varje dag – men tänker du på vad de heter? Lokala gårdar, kända personer och händelser – allt har haft betydelse för Haninges 1 300 gatu- och vägnamn. Atletvägen kan du tacka Starke Arvid för.
ANNONS

– Den sista vargen i Haninge sköts sannolikt här på berget bakom i mitten på 1800-talet. Berget blev Vargberget, och Vargvägen blev första vägen som döptes i kvarteren 1968, berättar Kjell Eriksson, 72.

Vi träffar honom i majkylan ute på Vargvägen i Västerhaninge. Att vi möts här är ingen tillfällighet – vi vill träffa ”gatunestorn” på en Haningegata med ett intressant namn.

Har döpt Haninges gator – i över 40 år

Kjell Eriksson har i över 40 år haft största inflytandet när Haninges gatu- och vägnamn ska tas fram. Från mitten av 1970-talet fram till 2009 var han ensam om att komma på namnen på Haninges gator.

Intill Vargvägen i Åby ligger Björnvägen, Älgvägen och Rådjursvägen. Förskolan intill heter Igelkotten.

– Efter Vargvägen fortsatte man med skogens djur som tema efter Vargvägen, säger Kjell Eriksson.

När han gick i pension tillsattes en namnberedning – men där sitter Kjell Eriksson som expert. Det är politikerna i stadsbyggnadsnämnden som sedan tar det formella besluten. Kjell Eriksson märker av byggboomen i arbetet.

Tvingades backa från namnförslag

– Förr kunde vi ha tre fyra ärenden på ett helt år, nu spottar vi fram nya namn. Senaste åren har vi namngett 15–20 gator, vägar och platser per år.

Alla har inte varit nöjda med namnen genom åren.

I Brandbergen, högst beläget av Haninges kommundelar, har stjärnbilder från djurkretsen namngett gatorna runt centrum sedan slutet på 1960-talet. Men kommunen tvingades backa när en skulle heta Kräftans gata.

ANNONS

– Folk associerade det till cancer.

I slutet av 1970-talet var det dags igen. I Brandbergens norra arbetsplatsområden döptes gatorna efter gamla skjutbanan. En gata fick namnet Bomgatan, på förslag från Kjell Eriksson.

– Det blev inte alls populärt. Man tyckte det gav en negativ klang. 1984 tvingades vi byta namn till Markör-gatan. Jag såg inte det negativa, men -exploatören fick synpunkter från de som skulle flytta in, säger Kjell Eriksson.

”Kan inte döpa efter en rockgrupp”

Hur fungerar det då när en gata i Haninge ska namnges? Det finns ett antal regler, berättar Kjell Eriksson.

– Gatunamnet får inte redan finnas i Storstockholm, namnet får inte ge obehagliga associationer, det ska följa svenska skrivregler och vara tidlöst, säger Kjell Eriksson.

Han skrattar till:

– Vi kan inte döpa en gata efter en rockgrupp som två år senare inte längre finns.

– Men det är en väldig utmaning att komma på namn i dag eftersom namnet inte redan får finnas i regionen. Det blir allt mer udda vägnamn.

Haningeborna kan också komma med namnförslag till namnberedningen. Men köper de dem?

– Ja, Hovstigen och Skogsängs byväg är två nya vägnamn i Tungelsta som kommit genom Haningebors förslag. En del förslag uppfyller ju inte kriterierna, men uppfyller namnförslaget kraven så ser vi ingen anledning att gå emot det, säger Kjell Eriksson.

Fakta

Atletvägen – Starke Arvids förtjänst

Atletvägen

Norrby. Från atleten ”Starke Arvid” (Arvid Andersson, 1873–1954), som bodde vid infarten. ”Starke Arvid” uppträdde på cirkus, marknader med mera och demonstrerade sin styrka. I början av 2000-talet bodde två nordiska mästare i tyngdlyftning på vägen, syskonen Jim och Marie Gyllenhammar.

Annebergsvägen

Vendelsömalm. Gården Anneberg låg från 1880-talet och till mitten av 1950-talet i området. Namnet har gett upphov till kategorin kvinnonamn följt av -bergsvägen på närliggande vägar.

Anunds gränd

Haninge centrum: Inskriften på den runsten, som står utanför Kulturhuset i Handen är ”Anund reste denna sten efter Vikinge, sin fader, Stores son”. Gränden är alltså uppkallad efter den som reste runstenen.

 Barents väg

Vega. Nästan hela Vegaområdet och gatorna har döpts efter Vegaexpeditionen, som lade till vid Dalarö på väg hem till Stockholm 1880. En boende i Vega döpte sitt hus efter expeditionen i slutet av 1800-talet. Willem Barents (1550-1597) var den nederländske upptäcksresande som gav namn åt Barents hav, ett bihav till Norra Ishavet som passerades av Vega­expeditionen 1878–1880.

Blockstensvägen

Jordbro. Bergarter präglar adresserna i höghusområdena i södra Jordbro på grund av rullstensåsen genom Jordbro. Blocksten framställs ur bergarten hyperit.

Blomsterrundan

Jägartorp, Västerhaninge. I området låg under 1900-talets första hälft Rosenhills trädgårdsmästeri och blomsterhandel. Namngivningen av vägarna i närområdet syftar sannolikt på detta trädgårdsmästeri.

Blåkullavägen

Ribby, Västerhaninge. Ängs- och åkermarken benämndes redan på 1700-talet som Blåkullaängarna. Här låg gården Lilla Ribby. Hästgården vid vägslutet har anammat det gamla naturnamnet och vägen i dag leder till Blåkulla gård.

Djuprännilen

Jordbro. Torpet Djuprännilen låg tidigare i området, nära Kvarnbäcken. Torpet fanns på 1770-talet och revs i slutet av 1960-talet.

Grindstuvägen

Vendelsö. Många herrgårdar hade förr en grindvakt vdi infarten till herrgårdsområdet. Vid denna väg låg Grindstugan, ett slags grindvakt till Vendelsö herrgård och säteri. Huset, med ursprung från 1700-talet, revs på 1960-talet.

Mjölnare Grips väg

Vega. Söderby kvarn (bilden) köptes 1923 av mjölnare David Grip. Sonen tog över och drev kvarnen till nedläggningen 1962. Familjen Grip och mjölnartraditionen hade stor betydelse för området.

Norra Kronans gata

Brandbergen. När stjärnbildsnamnen från djurkretsen var slut sökte sig kommunen utanför djurkretsen, på samma avstånd från vårdagjämningspunkten som Jungfrun och Vågen, som namngett granngatorna, och hittade stjärnbilden Norra Kronan.

Pusshagen

Jordbro. Namnet kommer från den ängshage som låg strax söder om korsningen Blockstensvägen och Höglundavägen. Enligt traditionen ägde tidigare midsommarfirandet rum i denna hage. Kanske kan man ana bakgrunden till namnet?

Sågenvägen

Sågen, Vendelsö.Sågverket och brädgården Vendelsö Såg låg tidigare i området och var verksamt mellan åren 1910-1960.

Trollstigen

Vendelsö. Föräldrarna i en familj på vägen på 1940- och 1950-talen kallade ofta sin son kärvänligt för trollet. Mamman, Anna-Greta Nyborg, har på en teckning från 1949 illustrerat trollmor målande en vägskylt med vägnamnet Trollstigen.

Foto: Pekka Pääkkö, Kjell Eriksson, Svenska hem och gårdar, bild från Kjell Erikssons bok

Källa: Vägnamn i Haninge, Kjell Eriksson/Haninge kommun (2014).