Klädbutik måste sänka musiken

Klädbutiken Hollister i Täby centrum får bassning av Arbetsmiljöverket.

Orsak: Hög musik och farlig belysning.

Om två månader måste bristerna var åtgärdade.

Det var i somras som Arbetsmiljöverket besökte klädbutiken Hollister i Täby centrum. Inspektör Lars Isberg kunde snabbt konstatera problem i arbetsmiljön.

– Det spelades väldigt hög musik där inne. Vi pratade med arbetstagarna och många tyckte att det var jobbigt, säger Lars Isberg.

Enligt honom fanns det även problem med buller från fläktar på lagret.

Både musiken och bullret var på nivåer som kan leda till trötthet, stress och på längre sikt hälsorisker, enligt Arbetsmiljöverket.

Det var inte bara öronen som var utsatta. Ljussättningen i lokalen medförde en ergonomisk risk även för synen, enligt Lars Isberg.

– Kontrasterna var väldigt höga mellan belysning och skuggor. Det ger en bländande effekt som blir jobbig att stå i.

Den 3 november ska bristerna ha åtgärdats. Butikschefen vill inte kommentera resultatet av inspektionen utan hänvisar i stället till klädkedjans huvudkontor i Ohio, USA.

Ingen där har velat svara på frågor från Lokaltidningen Mitt i.

Arbetsmiljöverket genom­för varje år slumpmässiga besök på arbetsplatser med många sommarjobbare.

Allt från kaféer till butiker och verkstäder får påhälsning. Syftet är att hjälpa ungdomar som annars kan ha svårt att säga ifrån om bristande arbetsförhållanden.

Förra året råkade 3 500 unga ut för olyckor eller skador på jobbet, enligt Arbetsmiljöverket.

Siffran har ökat successivt sedan 2009.

Fakta

Dina rättigheter på jobbet

Den som är under 18 ska ha en handledare under hela anställningen.

Arbetstagaren måste informeras om risker och hur man skyddar sig mot dem.

Ingen ska bli sjuk, stel eller få ont av att göra samma rörelser flera timmar i streck.

Säg ifrån om du upptäcker något som kan skada dig eller någon annan.

Källa: Arbetsmiljöverket