ANNONS

Det klagar bussresenärerna i Danderyd mest på

De vanligaste klagomålen handlade om bussarnas punktlighet.
De vanligaste klagomålen handlade om bussarnas punktlighet.
Under 2016 och fram till 20 februari 2017 fick SL in 1 745 ärenden med totalt 3 495 synpunkter på busslinjerna 601, 602, 602X, 606, 604 och 509. Det motsvarar 4 ärenden/klagomål per dag i snitt.
Här följer de vanligaste.
ANNONS

1. Punktlighet: 364 klagomål

”Det har blivit fullkomligt omöjligt för vår son att åka från Stocksunds Centrum/alt Långängsskolan till Danderyds Gymnasium på morgonen sedan ringlinjen togs bort . Eftersom bussen genom Stocksund (601) för det mesta är sen har buss 602 lämnat Djursholms Torg och vilket medför att han i bästa fall kommer 30 min sent till skolan! […] Ska detta fungera MÅSTE bussarna vänta in varandra!”


LÄS MER: De blev förlorarna i nya busstrafiken


2. Kommunikationskanal: 350 klagomål

”Jag brukar åka med 601H från Danderyds sjukhus till Danderyds gymnasium. Denna buss har alltid funnits med på SL:s reseplanerare tills ungefär någon gång i sommar… Om man söker på ”från” Danderyds sjukhus ”till” Danderyds gymnasium kommer det endast upp reseförslag med andra bussar till närliggande stationer. Jag vet att 601H går från Danderyds sjukhus men skulle gärna vilja veta NÄR i reseplaneraren. Detta är ett problem för fler som åker samma busslinje och använder sig av reseplaneraren både som app och på datorn.”

3. Bemötande: 229 klagomål

”Busschauffören var otrevlig, aggressiv, hoppade över busstationer trots att folk skulle av, lät inte folk gå på, skrek.”

4. Plats: 181 klagomål

 ”Vi är en barnfamilj i området (hållplats Ekbacken) som kommer stå helt handfallna om ni drar in vår hållplats. Vi behöver den för att komma till jobb, dagis och skola (Kevinge) varje dag – i båda riktningarna. Skulle ni ändra på detta, som planen tycks vara nu, kommer vi behöva skaffa en ytterligare bil med hemskt sorglig miljöpåverkan.”

 5. Information: 139 klagomål

”Tidtabellen vid busshållplats Långängsskolan mot Danderyds sjukhus. Buss 601 H . Där är tidtabeller från 2015. Nya tack!”

6. Trafikplanering: 130 klagomål

”Skulle vara bra att döpa om DanderydsVallen, den har nu 4 olika hållplatser på olika ställen. Barnen åker från fotbollsplan och redan nu har de stått på gamla en gång men buss avgick från nya hållplatsen. Nästa gång gick de till nya men då tog bussen den gamla vägen. Förslag – döp om en av stationerna.”


 

ANNONS

Arriva svarar på klagomålen

Bussen kör förbi hållplatsen utan att stanna

  • Om bussen blir sen under rusningstid kan det bli risk för fullbelagd buss. Om bussen är full stannar den inte för att ta upp resenärer. Oftast är nästkommande buss efter den fulla bussen relativt glest belagd.

Bussen kommer för sent

  • Det är svårt att svara generellt vad det beror på eftersom varje linje har sin komplexitet och anledningar. Generellt är framkomligheten, det vill säga vägarbeten och oregelbundna bilköer, den största anledningen till förseningar.

Det är trångt på bussen

  • Det är inte påstigandet som är problemet utan belastningen för delsträckorna. Belastningen följs upp av manuella kontroller ute på linjen, statistik från SL, Statistik från Arriva.
    Det går inte att sätta in till exempel dubbeldäckare, det skulle ta för lång tid vid hållplatserna då det är för många resande som både kliver på och av längst hela linjen.

Det är skräpigt vid hållplatsen

  • Arriva har ansvaret för hållplatsunderhåll. Förutom schemalagda städningar så genomförs även akut städning om vi får vetskap om detta. Vi säkerställer detta genom egenkontroller av vår underleverantör.
ANNONS