ANNONS

Allt fler klagar på byggbuller i Nacka

Grannarna i Finntorp som Mitt i skrivit om är några av många som klagar på byggbuller
Grannarna i Finntorp som Mitt i skrivit om är några av många som klagar på byggbuller
Anmälningar om klagomål på byggbuller ökar i Nacka.
Klagomålen handlar ofta om att byggjobben börjar tidigt på morgonen, pågår hela dagen och att det är svårt att få till en bättring.
ANNONS

I går skrev Mitt i om grannar i Finntorp som klagar på byggbuller i huset de bor i, ett hus som håller på att byggas till med fler bostäder. Här har fastighetsägaren ordnat med en tillfällig lokal, som hyresgästerna kan använda som ”vardagsrum” när bullret blir för jobbigt i egna bostaden.

Under vintern och våren har det kommit in minst ett tiotal anmälningar till kommunen som handlar om anmälningar där grannar störs av byggbuller.

Det kan jämföras med knappt en handfull anmälningar per år tidigare år.

– Ja, det har blivit fler anmälningar i och med att det byggs mer, säger Anneli Castan, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Nacka kommun.

Jobbar på helger

Av de klagomål som kommit in till kommunen under vintern och våren handlar det ofta om att byggjobben börjar tidigt på morgnarna, pågår hela dagen, och ibland även på helger. Ett återkommande klagomål är också svårigheten att få kontakt med de som utför byggjobben, och att få någon rätsida på när och hur mycket det får bullra.

Här nedan kan du läsa en del av de anmälningar som gjorts till Nacka kommuns miljöenhet under 2017.

ANNONS
Fakta

Här stör byggbuller

Sickla, maj 2017

Anmälaren klagar på byggbuller från granne som bygger ut. Berg och betong bilas och borras. Arbetet har pågått sex månader, måndag till fredag, från klockan 07 till 17. Kvinnan som anmält skriver att hon tvingas bära öronproppar inomhus. Grannen har lovat att under en viss period göra uppehåll med borrarbeten.

Henriksdal, våren 2017

Sprängning och borrning när reningsverket i Henriksdal byggs ut. Enligt anmälaren upplevs byggjobben som störande inomhus och utomhus från klockan 07 till 18. Reningsverket har erbjudit att komma och mäta bullerljud i bostaden.

Sickla, våren 2017

Buller från byggarbetsplats från tidig morgon till sen kväll, måndag till söndag, enligt anmälaren. ”Det är oacceptabelt att det inte någon dag i veckan är bullerfritt, man behöver tystnad för vila”, skriver anmälaren. Kommunen har skrivit till byggbolaget och vill veta vilka åtgärder bolaget har vidtagit. Byggbolaget har svarat att det har gjort vad det kunnat och följer regelverken.

Sickla, våren 2017

Klagomål på buller vid bygge av bostäder. Byggbolaget har pratat med grannarna som störs och har lovat att hålla sig till byggarbetstider mellan klockan 7 och 19 vardagar. Uppgifter om att byggarbeten pågått till klockan 23 tillbakavisar byggbolaget: ”Vårat måtto är att närboende ska bli så lite störda som det går”, skriver bolaget.

Kummelnäs, våren 2017

Enligt anmälare upplevs buller från en byggarbetsplats såväl inomhus som utomhus.Kommunen har sagt till bolaget att den som bygger har ett stort ansvar enligt miljöbalken, bland annat att ha koll på hur mycket buller byggandet orsakar hos närboende: ”Man ska bland annat ha rutiner för att informera berörda, hantera klagomål och förebygga störningar till närboende och miljö”, skriver kommunen. Byggbolaget har ingen större förståelse och svarar: ”Det är helt obegripligt att detta ljud skulle vara störande.”

 Järla, våren 2017

Ett företag har anmält att det störs av byggbuller. Företaget har försökt att prata med de som bygger och fått svaret att ”de får stå ut”. Kommunens tjänsteman planerar att besöka byggarbetsplatsen. Byggbolaget har lovat ett egenkontrollprogram.

Boo, våren 2017

Borrning och sågning i betong dagtid klockan 7 till 18. När anmälaren pratat med de som orsakar byggbullret har anmälaren fått svaret ”vi har betalt för att jobba”.

Källa: Miljöenheten, Nacka kommun
Fakta

Så mycket får det byggbullra

Vid bostäder

Utomhus

kl 7-19 60 dBA

kl 19-22 50dBA

Lö–sö 45–50dBA

Natt 22-07 45–70dBA

Inomhus

kl 7-19 45dBA

kl 19-22 35dBA

Lö-sö 30-35dBA

Natt 22-07 30-45 dBA

Undersökningar visar att information till kringboende om störande verksamhet gör att störningen tolereras bättre. Det gäller information om själva bygget samt när och hur länge olika byggarbeten ska pågå.

Källa: Naturårdsverket