Så klagar du på förskolan vid brister

Täby GAMLA kommunhus nu rivet
Täby kommun gjorde efter klagomål mot förskolan Mörtsjön en extra tillsyn.
Föräldrarna på Förskolan Mörtsjön slog larm om brister. Elva klagomål skickades i strid ström in till kommunen. Då var Täby kommun tvungen att göra en tillsyn.
– Vi uppfattar ju att de här klagomålen faktiskt leder till förbättringar på verksamheterna, säger Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun.

Föräldrarna på Mörtsjöns förskola fick nog när de ansåg att förskoleledningen inte lyssnade. De anser att det är för hög personalomsättning med ständiga avhopp och nya vikarier. Att deras barn har blivit otrygga visar de genom att kissa på sig och gråter, enligt föräldrarna.

Kommun tvingades efter att elva klagomål kom in via hemsidan göra en extra tillsyn och beslutade då om en anmärkning. Endast några få gånger om året renderar tillsynen mot förskolor i anmärkningar, enligt utbildningschef Patrik Forshage.

Är det allvarligt att såsom Förskolan Mörtsjön få en anmärkning?

– Ja, en anmärkning betyder ju att finns brister. När det gäller förskolor har kommunen ett tillsynsansvar för att se att förskolan lever upp till skollagen och även vad gäller trygghet och trivsel. Varje gång vi ser att det finns brister så formulerar vi en anmärkning.

Vad ska föräldrar göra ifall de känner att de inte får gehör för sin oro av en förskolas ledning?

– Vi uppfattar ju att de här klagomålen faktiskt leder till förbättringar på verksamheterna. Så vi vill uppmana föräldrar att fortsätta skicka in klagomål så vi blir uppmärksamma och kan ta itu med dem, säger Patrik Forshage.

Hur många klagomål behövs för att ni ska ta problemen på allvar och göra tillsyn?

– Ett klagomål tas på lika stort allvar om det är underskrivet av en person som om det är underskrivet av tio person. Det är inte så att man behöver samla ihop tio personer. I första skedet ska man tala med förskolan och i andra skedet med oss.