Klagomål försenar konstgräshallen

Första konstgräshallen i södra delen av länet skulle redan ha varit klar – nu riskerar projektet att bli flera år för­senat.

– Är hallen inte klar inom ett år är det ett enormt misslyckande för hela Haninge, säger ­Michael Fridebäck (M).

Lokaltidningen Mitt i berättade i juni om den planerade air dome-hallen, ett tältliknande plastbygge som ska blåsas upp och ha en takhöjd på 12 meter.

Fotbollshallen är tänkt att ligga på den gamla grus­planen vid Lyckebyskolan och ska värmas upp med en pelletsanläggning, temperaturen väntas pendla mellan 8 och 10 grader.

Det planeras även för två boulebanor i hallen och två nya omklädningsrum.

Två lokala fotbollsentusiaster, Joakim Wenberg och Boban Niketic, ligger bakom projektet genom sitt bolag. Projektet är värt sju miljoner och deras plan var att hallen skulle stå klar nu i oktober. Men inget har hänt.

Projektet har stöttstort motstånd från grannar och trots att det snart var ett halvår sedan bygglovsansökan gjordes har något beslut inte varit på agendan än.

Stadsbyggnadsordförande Peter Olevik Dunder (FP) menar att beslutet kommer tas innan årsskiftet, men Joakim Wenberg är frustrerad över förseningen.

– Hallen hade kunnat vara klar nu. Men vi var kanske lite naiva, jag kommer från den privata världen där man gör det man bestämmer sig för. Kommunen får ju detta gratis av oss, det drabbar inte Haninge skattemässigt. Men uppenbarligen finns det boende i området som är missnöjda, säger han.

Äventyras hela hallen av förseningen?

– Vi har så pass starkt stöd bland politikerna att vi kommer att få igenom hallen på ett eller annat sätt. Men det är frustrerande att det tar sådan tid. I bästa fall kan den stå klar om ett år, ett annat alternativ är att vi flyttar den till gamla grusplanen i Svartbäcken.

Bland de kritiska rösterna finns bland annat Villa­ägarna Haninge-Tyresökretsen.

– Kommunen har ju för flera år sedan konstaterat att det finns trafiksäkerhetsrisker i området, trots det har man inte gjort färdigt gång- och cykelbanorna som behövs. Det kommer ju komma folk från hela södra Stockholm hit, man underskattar problemen, säger Ulf Nilson från Villaägarna.

Men kultur- och fritids­ordförande Michael Fridebäck (M) köper inte argumenten.

– Vi är i stort behov av tre nya fullstora hallar och denna hall påverkar absolut inte trafiksituationen ­eftersom de övriga verksamheterna vid Lyckeby flyttas till Svartbäcken. Jag anser att bolaget borde ha fått ett bygglovsbeslut innan sommaren, säger han.

Kommunen får ju detta gratis av oss, det drabbar inte Haninge skattemässigt.Joakim Wenberg