ANNONS

Klagomål på kameraövervakning på jobbet bland de vanligaste

Jeanette Bladh Gustafson, Datainspektionen
Jeanette Bladh Gustafson, jurist på Datainspektionen
Klagomål från anställda som känner sig övervakade på jobbet tillhör de vanligaste som Datainspektionen får när det gäller bevakningskameror.
Men ännu har myndigheten inte fattat något beslut i något fall.
ANNONS

– Det är inte tillåtet att kamerabevaka sina anställda rutinmässigt för se hur de utför sina arbetsuppgifter, det är det inte, säger Jeanette Bladh Gustafson, jurist på Datainspektionen.

– Men sedan finns det tillfällen när en arbetsgivare får sätta upp kameror också, så klart.

Det är inte tillåtet att kamerabevaka sina anställda rutinmässigt

Jeanette Bladh Gustafson, jurist

När det gäller fallet med krögaren kan hon inte uttala sig, eftersom beslut om eventuell tillsyn inte fattats än. Fallet är heller inte det enda.

350 klagomål sedan 2018

Sedan dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018 har Datainspektionen fått in cirka 350 klagomål som rör kamerabevakning.

Bland de vanligaste är just klagomål mot arbetsgivare, tillsammans med klagomål mot grannar.

Enligt GDPR behöver privata verksamheter inte längre ha tillstånd för att sätta upp kameror, men måste ändå följa en rad regler:

– Man ska tänka på att arbetsgivarnas behov av övervakning ska väga tyngre än arbetstagarnas intresse av att inte bli bevakade, säger Jeanette Bladh Gustafson när det gäller kameror på arbetsplatser.

ANNONS

Arbetsgivare måste ha goda skäl

– Det kan vara tillåtet att kamerabevaka i brottsförebyggande syfte. Men då krävs som regel att varje område som kamerabevakas är brottsutsatt.

Undantag får göras för exempelvis platser där särskilt stöldbegärlig egendom förvaras. Att en plats är kamerövervakad måste också framgå på skyltar.

Tas även ljud upp måste det också framgå.

Risken att åka fast för otillåten kameraöverövervakning på en arbetsplats är däremot liten, än så länge.

– Vi har inte möjlighet att agera på alla klagomål, säger Jeanette Bladh Gustafson.

Vad kan det bli för påföljd om en arbetsgivare gör fel?

– Vi har flera pågående tillsyner gällande arbetstagare men än så länge har vi inte fattat några beslut. Vi kan utfärda reprimander, förelägganden och påföra administrativa sanktionsavgifter. Det beror på vilken sorts överträdelse som skett.

ANNONS