Min lokala hjälte

klagomål mot moské avslogs

TENSTA En privatperson överklagade detaljplanen för den planerade moskén vid Krällingegränd. Mannen begärde att överklagandet ska prövas av regeringsrätten och att detaljplanen ska avvisas.

Mark- och miljödomstolen har tagit upp frågan till prövning men avslår överklagandet. Domstolen anser inte att mannen har rätt att överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen.