Klagomål på beslut om vård ökar stort

Fler och fler äldre är missnöjda med de omsorgsbeslut som stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta fattar. På initiativ av oppositionspartierna i nämnden har de domar som kommit de tre senaste åren gåtts igenom.

2009 överklagades exempelvis 42 av de avslagsbeslut som kommit mot äldre. I 14 procent av dem gick förvaltningsrätten på de äldres linje och gav bifall eller delvis bifall.

Under förra året mer än fördubblades antalet överklaganden till sammanlagt 96 stycken. 21 procent fick bifall.

Förvaltningen konstaterar att man behöver bli bättre på att dokumentera domar för att snabbt kunna få en uppfattning om stadsdelens utveckling i framtiden.