Klagomål på dunket från Summerburst

Gärdet En man på Gärdet har skickat in klagomål till staden och idrottsförvaltningen efter musikfestivalen Summerburst som hölls på Sportfältet den 12–13 juni. Han anser att musiken var för hög eftersom det var omöjligt att ha fönstren öppna och att det skallrade i dem när de var stängda. Mannen ska även ha polisanmält oljudet

Staden har mejlsvarat mannen och beklagat bullret.