Klagomål på hissrenovering

Skärholmen Knappt var bergbanan upp till Skärholmshöjden reparerad – så var det dags att renovera hissen från centrum upp till terrassen.

Skärholmens stadsdelsnämnd har fått in klagomål från flera personer som nu har svårt att ta sig mellan bostaden och centrum.

Den aktuella hissen är den enda på platsen. Renoveringen beräknas pågå till i november.