Min lokala hjälte

klagomål på moské avvisades

TENSTA En privatperson överklagade detaljplanen för den planerade moskén vid Krällingegränd. Han har yrkat att överklagandet ska prövas av regeringsrätten och att detaljplanen ska avvisas.

Mark- och miljödomstolen har tagit upp frågan till prövning men avslår överklagandet. Domstolen anser inte att han har rätt att överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen.