589 klagomål på posten i Botkyrka och Salem

Postnord har redovisat 589 klagomål senaste sex månaderna. Samma period 2016 var 640
Postnord har redovisat 589 klagomål senaste sex månaderna. Samma period 2016 var 640
589 klagomål från Rönninge, Tumba, Tullinge och Norsborg.
Det redovisade Postnord mellan mars och augusti i år.
– Men då ska man komma ihåg att vi delar ut en miljon brev varje månad, säger Erik Fogelström som är på Postnord.

Erik Fogelström som är produktionsområdeschef tycker att det är viktigt att ställa antalet klagomål i relation till utdelningens omfattning. Har berättar att det varje månad handlar om 50 000 mottagare, 1 miljon brev och 250 000 reklamförsändelser som företaget levererar.

Inger besviken på Postnords hantering

Antalet klagomål var högre under sommarmånaderna än i mars-maj. I augusti redovisade Postnord 119 klagomål till Post- och telestyrelsen som har tillsyn över postverksamheten i Sverige. I en stor del av fallen är det inte definierat vilken operatör klagomålen avser. En del av klagomålen kan alltså handla om andra operatörer, exempelvis Bring Citymail.

Men Erik Fogelström medger att det finns saker att ta tag i.

Bråket om röda linjen: Tamsons stöttar SL

– Vi hade problem att rekrytera sommarvikarier. Och vi är nu inne i en rekryteringsfas för att få upp grundbemanningen på en del av de här orterna. Samtidigt är arbetsmarknaden het. Vi välkomnar sökanden till oss, säger han.

Han fortsätter:

– Det är aldrig bra med kundklagomål och vi måste få ned dem, säger han.

Vad är en rimlig nivå?

– Det är omöjligt att svara på. Vi är nöjda när våra kunder är nöjda, säger han.

Klagomål per ort

Mars- augusti 2017

Norsborg: 291 (336)

Rönninge: 55 (42)

Tullinge: 138 (100)

Tumba: 105 (162)

Samma period 2016 inom parentes.

Postnord redovisar klagomålen till Post- och telestyrelsen. I en stor del av fallen finns dock inte angett vilket företag som skulle levererat försändelsen.