Klagomål på posten rasar in

Felutdelad eller borttappad post upprör i Nacka.
Felutdelad eller borttappad post upprör i Nacka.
Miljontals brev. Och rekordmånga klagomål. Under 24 år har kontrollorganet PTS aldrig fått så många anmälningar mot posten.

Anita och hennes make sitter hemma i köket i Nacka. Anitas make säger, kanske halvt på skämt, att enda lösningen han ser är att sätta upp en låda borta i centrum, där hushållen själva kan lämna tillbaka felutdelad post.
Paret har drabbats av poststrulet. För några veckor sedan fick de en tidning som skulle till en helt annan gata.

– Jag blev irriterad och åkte själv och levererade tidningen till den som skulle ha den, säger Anita.

Senare fick paret tre brev som egentligen skulle till en annan person.

– Då åkte vi med det till Bring. Jag berättade hur det var och beskrev hur brevbäraren såg ut, säger Anita.

ska%cc%88rmavbild-2016-11-08-kl-08-54-15

Posten i de här två fallen hade enligt Anita samma gatunummer som de bor på, men gatuadresserna stämde inte.

Anita tycker att skulden ska fördelas inte bara på Postnord utan även på mindre operatörer. I det här fallet kunde hon själv se att det var Brings brevbärare som delade ut posten fel.

Att Nackaparet vid två tillfällen har fått fel post kommenterar Adam Leth, informationschef på Bring:

– Jag har jättesvårt att säga något om ärendet då jag inte har det framför mig. Jag uppmanar alla som drabbas att kontakta vår mottagarservice, först då får vi reda på att vi gjort fel. Vi registrerar alla samtal och klagomål.

Hur är kompetensen bland era brevbärare?

– Generellt är det god kunskap bland våra brevbärare, säger Adam Leth.

Tahir Peci är produktionsområdeschef för Postnord i Nacka.

– Vi har kompetenta medarbetare som kan sina utdelningsslingor,.

Att brev inte kommer fram utan försvinner, har inte inträffat för Postnord i Nacka, som Tahir Peci känner till. Där­emot kan fel uppstå i postutdelningen när en adress är felskriven på brevet.

– Ibland kan det hända att avsändaren stavat fel på efternamn, då läser vår postsorteringsmaskin det som det står. Då kan brevet komma fel i flödet. Brevbäraren märker det på turen, då får vi backa och gå till porten igen. Det kan vara en förklaring till att post upplevs som försenad, säger Tahir Peci.

Just det här felet är numera åtgärdat enligt Peci. Sorteringsmaskinerna upptäcker sådana felstavningar.

Siv Andersson är förhandlingsansvarig för region Öst på Seko post som organiserar brevbärarna:

– Jag har inte sett hur det är i just Nacka men det är ett kämpigt läge för många brevbärare. Postnord har kvalitetsbrister. Våra medlemmar gör allt för att rädda situationen, de vill inte att våra kunder ska råka illa ut.

En orsak till bristerna är enligt Siv Andersson att det finns för få brev­bärare i förhållande till arbetsbördan.

– Posten behöver öka grundbemanningen. Turerna för brevbärarna har blivit längre. Posten har ändrat sätt att göra i ordningen posten. Vi i Postnord har inte hunnit med.

Hur det ser ut i Nacka?

– Jag har ingen uppgift om det, det skiljer från arbetsplats till arbetsplats, säger Siv Andersson.

Näringsminister Mikael Damberg (S) har ställt krav på Postnord om en förbättring inom sex månader.

Kommer det att hjälpa?

– Oerhört tveksamt, nu har det kommit nya sparkrav på posten. Jag tror det först när jag ser det, säger Annika Sylvan, klubbordförande i Seko.

Hemma i köket i Nacka säger Anita och hennes make att det borde vara lättare att få kontakt med postoperatörerna när det blir fel. Lika svårt som att få rätt post, lika svårt har det enligt paret varit att få tag på postoperatören

– Nästa gång jag besöker dem ska jag be om att få telefonnumret, säger Anita, och antyder att hon räknar med att få felutdelad post vid fler tillfällen.

Postnord delar ut 60 000 brev i Nacka per år. Citymail delar ut 300 miljoner brev per år i Sverige.

Läs mer nyheter om Nacka:

Längre utdelningstider slår mot skärgårdsbor

Så blir Nackas t-banestationer

Fortsatt många inbrott i Nacka

 

Fakta

Inga direkta krav på brevbärare

Post- och telestyrelsen, PTS, har inga regler för vilka kunskaper en brevbärare ska ha om sitt utdelningsområde.

De lagar och förordningar som finns kring postverksamhet reglerar inte i detalj hur brevbärarna ska utbildas, eller vilken lokalkännedom de ska ha.

– Det finns inga krav på exakt hur utbildningen ska gå till men det är viktigt att personalen har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Olof Bjurö, enhetschef på PTS.

Under hösten ska PTS göra nio extra tillsynsbesök hos Postnord och Bring city­mail på olika håll i landet med anledning av de många anmälningar som gjorts på senare tid.

– Vi genomför en utökad serie tillsynsbesök, säger Olof Bjurö.

Vid besöken ska PTS bland annat kontrollera hur de båda operatörerna arbetar med de system de använder sig av i brevbärningen, system som ständigt behöver hållas uppdaterade.

– PTS kan förelägga vite om vi inte ser tecken på förbättringar, säger Bjurö.

På Postnord och Bring får nyblivna brevbärare mellan en och två veckors introduktionsprogram, där de första tiden följer med mer erfarna brevbärare.

–Vi har en checklista när vi lär upp nya medarbetare som vi går igenom tillsammans och där medarbetaren får skriva under. De flesta klarar det på övningstiden, säger Tahir Peci på Postnord.

För de nya brevbärare som behöver längre utbildningstid sätter Postnord enligt Peci in extra åtgärder.