Klagomålen på vården ökade med 10 procent

Primärvården har gått om akutsjukvården för första gången sedan 2005.
Primärvården har gått om akutsjukvården för första gången sedan 2005.
När landstingets patientnämnd summerar 2016 visar det sig att antalet anmälningar ökat med 10 procent. Och för första gången sedan 2005 är andelen klagomål på primärvården större än på akutsjukhusen.
– Goda nyheter, säger Anna Starbrink (L).

Totalt inkom 7.647 klagomål till landstingets patientnämnd under 2016. Det är dit som stockholmarna kan vända sig när de är missnöjda med vården i länet.

Antalet klagomål har ökat med 10 procent jämfört med 2015, skriver patientnämnden i ett pressmeddelande.

Ökningen kan hänga ihop med att fler fått upp ögonen för att de kan höra av sig

Vad det beror på vet de inte riktigt och nämndens ordförande Eva Lannerö (KD) vill inte dra några slutsatser att ökningen av klagomål hör ihop med vårdens kvalité.

Ökningen kan hänga ihop med att fler fått upp ögonen för att de kan höra av sig till oss i patientnämnden”, säger Eva Lannerö (KD) i pressmeddelandet.

Starbrink (L) är positiv

Den bilden delar hon med allianskollegorna Anna Starbrink (L) och Irene Svenonius (M) som Mitt i Stockholm tillfrågat.

– Jag ser det som goda nyheter. Det är bra att stockholmarna rapporterar. Vi jobbar mycket för att de ska höra av sig. På så sätt kan vi utvecklas, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, till Mitt i Stockholm.

Jag ser det som goda nyheter. Det är bra att stockholmarna rapporterar.

Att primärvården gått om akutsjukvården för första gången på tolv år tror Starbrink (L) beror på att fler patienter hittar dit.

– Vi ser en flöde från akutsjukhusen till primärvården. Kanske har vi också varit duktigare där att informera om att patienten kan lämna klagomål, säger Anna Starbrink (L).

Patientnämnden framhåller att det är en liten andel av alla vårdbesök som anmäls.

Fakta

Exempel på patientärenden

Så här kan olika anmälningar se ut, samt vad de leder till.


Anmälan: Anmälaren fick cancerbesked via telefon av läkaren, läkaren gjorde också fel i remitteringen, enligt anmälaren.

Åtgärd: I samtal med förvaltningen har anmälaren berättat att hon haft samtal med läkare vid vårdcentralen. Berörd läkare har framfört personlig ursäkt.


Anmälan: När anhöriga kom till kvinnan sa läkare att kvinnan inte lever längre. Läkaren ville inte sätta in mer syrgas men de anhöriga krävde det. Efter några minuter började kvinnan prata. Den anhörige förfasas över vad som hade hänt om han inte kommit in till kvinnan i tid.

Åtgärd: Efter telefonsamtal med anmälaren framkommer att ärendet är anmält till IVO varvid förvaltningen inte påbörjar utredning i ärendet. Ärendet avslutas.


Anmälan: En kvinna fick vänta på akutmottagningen i 28 timmar innan hon fick vård. Hon hade konstaterad blodförgiftning och lunginflammation.

Åtgärd: Då anmälaren inte inkommit med formell anmälan trots påminnelser via e-post och telefon avslutas ärendet.

Källa: Patientnämnden, SLL