Täby klarade bosättningslagen sämst i landet

Täby Park Hotell, kan lösa bostadsproblemet för nyanlända i kommunen.
Täby Park Hotell, kan lösa bostadsproblemet för nyanlända i kommunen.
Täby har 111 nyanlända över från 2016 års anvisningskvot, vilket är flest i hela landet. Det är personer som kommunen enligt lag ska erbjuda boende. Men förhoppningen är att Täby Park Hotell kan lösa problemet.

Täby kommun har haft stora problem med att ordna boende åt de nyanlända som Migrationsverket anvisat till kommunen. Och i höstas gick kommunen ut i ett uppmärksammat besked att de stoppar allt mottagande.

Nu visar färska siffror från Migrationsverket, som tidningen Hem och Hyra sammanställt, att Täby har haft flest antal flyktingar över av sin kvot från 2016 i hela landet. Det är alltså nyanlända som kommunerna enligt bosättningslagen ska erbjuda bostad.

– Vi har inte haft någon möjlighet att ta emot alla de nyanlända som anvisats till kommunen, säger kommunalråd Leif Gripestam (M).

Kritiskt mot lagstiftningen

Han är kritisk mot lagstiftningen som han menar inte tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar.

– Det har funnits en rad komplicerade faktorer som gjort att kommunen inte kunnat att ta emot alla nyanlända som anvisats, exempelvis har vi inte haft någon detaljplanerad mark att bygga modulbostäder på.

”Riktiga människor bakom siffrorna”

Enligt siffror från Migrationsverket väntar 111 personer fortfarande på att få flytta till Täby.

– Bakom siffrorna finns det alltid individer. Det här är människor som fått uppehållstillstånd och som sagt att de behöver hjälp med att hitta en bostad, säger Jonas Doll, expert på bosättningsfrågor på Migrationsverket.

Han säger att de 111 personer som blivit anvisade till Täby helt enkelt får vänta fram till det att kommunen ordnat ett boende.

– Innan man har flyttat till sin anvisade kommun kan man inte folkbokföra sig, och då inte komma in på arbetsmarknaden och etableringen i samhället blir fördröjd. Många väljer att avbryta och försöka hitta en bostad på egen hand.

Finns det några konsekvenser för de kommuner som inte uppfyller sin kvot?

– Nej, det finns inga egentliga konsekvenser. Vi försöker inte att positionera oss, utan vi tror alla gemensamt vill hitta en lösning. Och vi vet att bostadsbristen i Stockholmsregionen de facto är ett stort problem, säger Jonas Doll.

Täby Park Hotell en lösning

Men så för en månad sedan meddelade Täby kommun att man kommer ta över Täby Park Hotell, som nu är ett asylboende i Migrationverkets regi.

– När vi tar över kommer det att lösa en stor del av problemet, säger Leif Gripstam.

Men hur många platser och när kommunen kan ta över är inte klart. Migrationsverket meddelar att de för en konstruktiv dialog med kommunen men att förhandlingarna inte är i hamn än.

Men enligt Leif Gripestam blir det av.

– Förhandling pågår och ett hyreskontrakt har skrivits. Sen får vi se när och hur många nyanlända som kan flytta in.