Klaratunneln står inför utredning om renovering

<i>Tillfällig reparation från en läckande fog i tunneln, gamla Rockwoolplattor som isolering kan skymtas under plåten.</i>
<i>Tillfällig reparation från en läckande fog i tunneln, gamla Rockwoolplattor som isolering kan skymtas under plåten.</i>
Klaratunneln kan komma att stå inför omfattande renoveringar på 600-700 miljoner kronor. Snart tar Trafiknämnden beslut om utredning av tunnelns renoveringsbehov.

Det har gått 40 år sedan Klaratunneln öppnades och under den perioden har ingen större renovering genomförts. På nästa Trafiknämnd, den fjärde februari, kommer nämnden att fatta beslut om utredning av tunneln.

– Den behöver renoveras och nu ska det utredas hur mycket och omfattningen, säger Mattias Bengtsson Byström som är pressekreterare för Miljöpartiets kansli i Stockholms stadshus.

Förslaget till beslut är att Trafiknämnden fattar beslut om en utredning till en kostnad av fem miljoner kronor för att få en heltäckande bild av tunnelns nuvarande tillstånd och behov av renovering. Klaratunneln har två sträckningar från Tegelbacken – Sveavägen och Tegelbacken – Mäster Samuelsgatan. Betongkonstruktionen i tunneln har under åren utsatts för hård trafikbelastning och kan ha stora brister.

– Det finns inga skador på den bärande konstruktionen, däremot på betongen. Trafikkontoret är ute i ganska god tid, säger Mattias Bengtsson Byström .

I ett tjänsteutlåtande från Trafikkontoret i Stockholms stad står det att man genom en omfattande utredning kan kartlägga hela behovet av renovering, tillsammans med vilka konsekvenser det kommer att ge ur ett ekonomiskt och trafikmässigt perspektiv. Utifrån tidigare uppskattningar skulle den preliminära renoveringskostnaden landa på 600-700 miljoner kronor.

Trafiken kommer att påverkas vid en upprustning och medföra en ökad belastning på gator i närheten, vilket gör att det förmodligen skulle bli aktuellt att dela upp projektet i flera delar.

Vid en renovering av tunneln kan taket komma att höjas på vissa ställen för att skapa plats för att installera automatiserade styrfunktioner kopplade till Trafik Stockholm. Exempelvis automatbommar vid tunnelmynningarna, hastighetsstyrning och kameror för att höja säkerheten. Genom en upprustning skulle tunnelns livslängd också kunna förlängas med 50 år.

Utredningsförslaget kommer nu att tas upp av Trafiknämnden den 4 februari.