Klart i dag – 2 000 nya bostäder i Solvallastaden

solvallastaden
Nya Solvallastaden söder om travbanan får cirka 2 000 bostäder.
Under eftermiddagen i dag har stadsbyggnadsnämnden godkänt start-PM för Södra Solvallastaden, en helt ny stadsdel med 2 000 bostäder, service, skola och verksamheter vid Solvalla Travbana.

– Södra Solvallastaden är ett projekt som kommer att tillföra stora kvaliteter till Västerort. Här skapas en sammankopplad, tät och varierad stadsdel med slutna kvarter och levande bottenvåningar som skapar trygghet för boende och besökare, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) i ett pressmeddelande.

”En naturnära och aktiv stadsdel”

Planområdet, som ligger söder om travbanan, består i dag till största delen av hårdgjorda ytor, parkeringsytor, motorvägsramper och skog. Det som i dag är ett verksamhets- och eventområde utvecklas till att bli kvarterstad med en blandning av bostäder, skola, näringsverksamheter, kontor och service. I kvarteret längst ner i sydöst föreslås hotell. Mötesplatser och rekreationsområden som Solvallaskogen ska skapas och göras tillgängliga.

 

Skiss över Södra Solvallastaden. Projektet omfattar 1700-2 200 nya bostäder.

– Det kommer att bli en naturnära och aktiv stadsdel med stora inslag av grönska i stadsrummet. Arenan ska följa med i utvecklingen av stadsdelen och vi ser möjligheter för nya verksamheter inom idrott och hälsa att växa fram vid arenan, säger Joakim Larsson.