Klart: 2 240 bostäder byggs i Täby

Den nya stadsdelen Täby park.
Den nya stadsdelen Täby park.
Nu har kommunfullmäktige beslutat att 2 240 nya bostäder ska byggas i Täby park. Inom 20 år ska bygget av 16 200 nya bostäder ha påbörjats i Täby.

I går beslutade kommunfullmäktige att 2 240 bostäder ska byggas i Täby park. De närmaste tjugo åren finns byggplaner för 16 200 nya bostäder i kommunen.

– Jag tror att det är viktigt att Täby följer den fantastiska utvecklingen i hela Stockholm. Vi har en årlig befolkningsökning med 40 000 nya invånare i Stockholmsregionen, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M), menar att Täby kommer att bli ett centrum i norra Stockholm.

Han menar att kommunen kommer att bli en central plats i norra Stockholm i framtiden.

– Vi jobbar för en spårbunden förbindelse med Arlanda, där Roslagsbanan förlängs norr om Vallentuna.

Förutom satsningar på lägenheter och flerfamiljshus, ses möjligheten att bygga villor i Gripsvall och Skarpäng över.

Men den stora förändringen är att stadsbebyggelsen tätnar.

– Jag tror att det kommer innebära att fler företag flyttar till Täby. För några veckor sedan fick kommunen sitt tiotusende företag. Täbyborna är benägna att starta eget och om befolkningen ökar har företagen större möjlighet att utvecklas.