Klart: Bostäder vid förskolan försenas

De 25 omtvistade bostäderna på Ribby förskolas gård försenas ett halvår.

Och den nya förskolegården blir klar först strax innan årsskiftet.

Kommunen behöver tid för dialog med föräldrarna på förskolan, enligt Haninges lokalförsörjningschef.

Västerhaninge

Planerna har retat upp föräldrar och förskolepersonal, och det har växt till sensommarens stora politiska stridsfråga i Haninge.

25 lägenheter, hälften LSS-bostäder och hälften bostäder för nyanlända med uppehållstillstånd, har planerats att byggas på Ribby förskolas nuvarande gård.

Redan 2005 var detaljplanen klar. 2008 öppnade förskolan Ribby här. Informationen om de planerade bostadsbyggena ska sedan, under årens lopp, ha fallit mellan stolarna på förskolan i takt med att personal kommit och gått.

Beskedet kom som en chock för personal och föräldrar i våras:

– Barnen har inte fått vara delaktiga i beslutet överhuvudtaget. 2007, när det var folkhögskola, hade man ju inte behov av en utegård på samma sätt som förskolan nu har. Byggandet är inte genomtänkt någonstans, sade Maria Lundell i föräldrarådet i maj.

Bygget skulle ursprungligen sätta igång under sommaren och försköts sedan till hösten, eftersom kommunen inte hade kommit igång med arbetet med ny förskolegård. Det senaste beskedet var att bostäderna skulle vara klara och inflyttade i december.

Men nu står det klart att bostäderna försenas i över ett halvår, de blir klara först sommaren 2017. Jesper Schönberg, lokalförsörjningschef i Haninge kommun, uppger för Mitt i Haninge att anledningen delvis är att kommunen sett ett behov av tid för en dialog med föräldrarna på förskolan. Enligt Jesper Schönberg skulle den nya förskolegården, som hamnar på en annan del av tomten, kunna vara klar först strax innan årsskiftet. Och bostäderna alltså klara för inflyttning till sommaren 2017.

Läs mer om bostäderna vid Ribby förskola:

Föräldrar vid förskola i Västerhaninge protesterar – förskolegård byggs bort

Protesterna hjälpte inte – förskolegård börjar byggas bort

M, KD och RS vill helt stoppa förskolegårdsflytten

Halva fullmäktige vill nu stoppa bostäderna på förskolegården