Nu höjs p-böterna i Stockholms stad

Klubbat: Höjning av p-böter i Stockholm.
Klubbat: Höjning av p-böter i Stockholm.
Nu börjar de nya parkeringsböterna att gälla inom Stockholms stad.
Beloppen höjs på tre parkeringsförseelser, här är alla nya summor.

Den 1 april – höjs p-böterna i Stockholms stad igen.

År 2017 höjdes p-böterna senast och i höstas berättade den nya grönblå majoriteten att de ville höja avgiften på felparkering ännu mer.

Kritiseras av oppositionen

Förslaget kritiserades genast av oppositionen, som menade att ytterligare höjningar bara skulle vara ett sätt få in extra pengar till staden.

– När vi höjde p-böterna 2017 var det i enighet och fullt rimligt. Eftersom innan den höjningen var det 6-7 år sedan vi höjde, säger Jan Valeskog (S).

Men majoriteten menar att framkomligheten och tillgängligheten ska förbättras av de höjda böterna. Dessutom ska trafiksäkerheten säkerställas med hjälp av ändringen.

Klubbades i mars

Efter lång debatt och bordläggning klubbades tillslut följande på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 mars.

  • Felparkeringar som är trafikfarliga/hindrande höjs från 1 200 kronor till 1 300 kronor, vilket är maxtaket.
  • Trafikstörande/hindrande uppställning höjs från 850 kronor till 1 100 kronor.
  • Mindre trafikstörande uppställning höjs från 750 kronor till 900 kronor.