Klart för 285 lägenheter och förskola i Storängen

Storängen fortsätter att växa. Nu är det klart att det kommer att byggas ytterligare 285 lägenheter och en förskola i området.

På måndagen beslutade natur- och byggnadsnämnden att ge bygglov till fyra nya flerbostadshus med 285 lägenheter i Storängen i centrala Huddinge.

– De här projekten ligger i viktiga delar i det nya Storängen som nu växer fram. Kommunen kommer i den fortsatta utvecklingen av området också att arbeta med park och dagvattenfrågor, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

Det kommer även att byggas en förskola med tre avdelningar.

Lägenheterna kommer att fördelas på 101 ettor, 91 tvåor, 71 treor, 14 fyror och 8 femmor.