Klart för 44 nya hus i Rönninge

RÖNNINGE Salems kommun ska bygga ut vägar och dra in vatten- och avlopp i området Heliodal i sydvästra Rönninge.

– Heliodal är den första större detaljplanen som antagits för södra Rönninge på tio år, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M).

Enligt detaljplanen som kommunfullmäktige slagit fast får tomtägarna i området möjlighet att bygga totalt 44 nya hus.

Men den nya detaljplanen är omstridd. Flera partier är emot att kommunen nu ritar in en reservtomt för förskola eller äldreboende på en plats som ligger i ett område med höga naturvärden och sällsynta svampar.