Klart för beslut om Kristineberg

KRISTINEBERG Nu är det blivande bostadsområdet i Kristineberg, med 1 800 planerade hushåll, ett steg närmare byggstart.

På ärendelistan vid gårdagens kommunfullmäktige stod ett nytt program för Kristineberg, som tillägg till den nuvarande strukturplanen.

Till skillnad från tidigare vill kommunen inte längre se Arningevägen som en stadsgata. Framtida bostäder ska ligga minst 75 meter från vägen.

Området bedöms även få en gång- och cykelbro för att länkas samman till Vallentuna centrum, till skillnad från två gångbroar som tidigare planerats.