Klart för bygge i Tegelhagsskogen

Invånarna har protesterat och beslutet har gjort en extra remissrunda.

Men nu har bygget i Tegelhagsskogen klubbats igenom.

Hotade svartpälsbin till trots.

I onsdagens kommunfullmäktige gick debattvågorna höga. Anledningen? En utrotningshotad liten insekt – svartpälsbiet.

Frågan gällde detaljplanen för en av de sista delarna i Silverdalsområdet. I anslutning till ekonomibyggnaderna vid Rådan planeras ett 50-tal bostäder.

Grannar och naturvänner har protesterat och menat att det nuvarande grönområdet borde fortsätta att hänga ihop med nationalstadsparken och Järvakilen. Det har också visat sig att det sällsynta svartpälsbiet finns i området.

Alliansen har tidigare lovat att Tegelhagsskogen ska bli naturreservat. Reservatet är på gång, men exakt var gränserna ska gå är inte bestämt.

Frågan återremitterades tidigare då oppositionen tyckte att det var bättre att avvakta.

Under onsdagens fullmäktige handlade debatten däremot mindre om naturreservatet och mer om svartpälsbiet.

– Om vi inte byggt bostäderna i Silverdal hade vi troligtvis inte haft detta sällsynta bi. Det är exploateringen som har skapat de prunkande trädgårdarna som är födoplatser för biet, sa Magnus Ramstrand (KD).

Oppositionen yrkade däremot på att ännu en gång återremittera ärendet.

– Det är otroligt hemskt att förstöra den biologiska mångfalden, sa Joakim Jonsson (S) ledamot i plan- och exploateringsutskottet.

Detaljplanen antogs med röstsiffrorna 34–24.

Fakta

Sossarna svängde om

Detaljplanen för Manskapet, Mässen och Helenelund 7:5 togs upp i fullmäktige 18 september.

Men sedan Socialdemokraterna plötsligt svängt i frågan återremitterades ärendet.