Klart för dagis i Hjorthagen

Hjorthagen Stadsdelsnämnden har tagit ett genomförandebeslut om en ny förskola i kvarteret Jackproppen strax norr om Abessinien i Hjorthagen. Förskolan ska ligga i de radhus som byggs på platsen och som står klara 2019. I förskolan ska det finnas plats för 72 barn.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om radhusen som byggs vid det parkeringshus som i dag står i gränsen mellan Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden.