Klart för ett annorlunda kvarter

Tyresö strand kommer att få ett nytt kvarter, Grindstolpen, med lite annorlunda arkitektonisk utformning. Om allt går enligt planerna drar byggandet i gång redan till hösten.

– Det känns spännande med ett sådant bygge i Tyresö, säger Kenta Sjögren, Svanberg och Sjögren Bygg AB.

Det planerade sexvåningsbygget med 39 lägenheter och 11 stadsradhus vid Strandrondellen i Tyresö strand har fått klartecken. Kommunfullmäktige klubbade igenom detaljplanen för Grindstolpen vid senaste mötet, där endast Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet på grund av den arkitektoniska utformningen av fastigheten och de höga bullernivåerna.

Kvarteret som har lite speciell skepnad har en huskropp med sex våningar mot Tyresövägen. Sedan sluttar byggnaden och sänker sig till tre våningar, för att bättre möta villaområdet vid Videvägen.

– Några av villaägarna har kommit med synpunkter, så vi har försökt anpassa projektet efter det, säger Lars Backhans, Backhans & Hahn Arkitekter AB.

Han berättar att stadsradhusen på Videvägen kommer att vara cirka 150–160 kvadratmeter stora, och tanken är främst att de ska bli hem för barnfamiljer, så att det smälter bra ihop med villaområdet. Lägenheterna som byggs längs Tyresövägen kommer däremot att vara mindre och kanske bli ett första eget boende för många.

För att få bukt med de höga bullernivåerna är tanken att sexvåningshuset ska blockera ljud från Tyresövägen, och de boende i höghuset ska ha sina sovrum och balkonger in mot gården.

Målet är även att det nya kvarteret ska vara miljövänligt och klimatsmart.

– Vi tänker att det ska vara trähus med gräs på taken, säger Lars Backhans, och förklarar att trähus avger mindre koldioxid än andra byggmaterial.

Inne på gården kommer det till ­exempel att finnas magasin för regnvatten, som långsamt sipprar ned i marken och även används till att vattna grästaken, så att fastigheten inte belastar avloppssystemet.

Byggandet beräknas ta 12–15 månader enligt Kenta Sjögren, så om de kommer i gång redan i höst kan kvarteret stå klart hösten 2016.