Klart för födslar på Sophiahemmet

Nu är det klubbat att BB vid Sophiahemmet öppnar i mars. Men alla får inte föda på Östermalm.

Den 3 mars öppnar BB Sophia i Sophiahemmets lokaler på Valhallavägen. Det klubbades officiellt igenom av politikerna i landstinget i förra veckan.

Den nya förlossningskliniken, med plats för runt 4 000 födande om året, är ett välkommet tillskott i ett växande Stockholm. Det motsvarar en utbyggnad på 14 procent av förlossningsvården i huvudstaden.

Enligt Gudrun Abascal, chefbarnmorska på BB Sophia, är förhandsintresset för att föda på den nya förlossningskliniken stort.

– Det rasslar till i mejlbrevlådan varje dag från intresserade. Vi riktar oss till alla föräldrar i Stockholms län, vem som helst i länet har rätt att lista sig hos oss, säger Gudrun Abascal.

Men precis som man trodde på förhand kommer inte sjukhuset att ta emot de mammor som tvingas föda i förtid. Bara de som föder i 37:e veckan och framåt får nämligen komma till Sophiahemmet.

Vårdföretaget Praktikertjänst, som ska driva Sophiahemmets BB, ville egentligen ta emot föderskor från vecka 32. Men ett sådant tillstånd gav alltså inte politikerna förra veckan.

Anledningen är att man vill utvärdera verksamheten stegvis innan man ger tillstånd till den sortens intensivvård.

Majoriteten av de 80 nyanställda barnmorskorna på BB Sophia kommer från de övriga förlossningsklinikerna i Stockholmsområdet.

Nybrogatan Rivningshotet mot huset bakom restaurang Capri på Nybrogatan kryper allt närmare. Det gulklassade huset, byggt 1873, är i skick att renoveras och stå kvar. Flera tunga remissinstanser som länsstyrelsen och Skönhetsrådet motsätter sig rivning. Men Humlegården fastigheter vill ändå riva och i stället bygga ett fyra meter högre kontorshus med ett tak som även täcker huset mot Nybrogatan. Förslaget stöds av stadsbyggnadborgarrådet Regina Kevius (M) liksom av S och KD.

Fram till i morgon ställs förslaget ut och Östermalmsbor kan inkomma med synpunkter till politikerna.

Det rasslar till i mejlbrevlådan varje dag från intresserade.

1800-talshuset kommer troligen att rivas