ANNONS

Klart för kommunalt vatten i Kagghamra

Utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar i Kagghamra har godkänts av tekniska nämnden. Kostanden beräknas bli 55 miljoner.
ANNONS

En del av projektet med utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Grödinge, är området Kagghamra. Den delen ska förse boende i Sibble, Eldtomta och Kagghamra med kommunalt vatten.

Enligt förvaltningens tjänsteskrivelse så har Kagghamra hög prioritet på grund av miljöskäl. De flesta i området har nu enskilda avlopp där det förekommer läckage i Kagghamraån. Att fler personer väljer att bosätta sig permanent i Kagghamra och Sibble påverkar också miljön.

Byggstart blir preliminärt i oktober och kostnaden är kalkylerat till cirka 55 miljoner kronor.