Klart för nya gatunamn

Bråvallagränd är en av Järfällas nya gatunamn.
Bråvallagränd är en av Järfällas nya gatunamn.
Förra året beslutades det om nya bostäder i Ormbacka, Skälby. Nu är det bestämt vad de nya gatorna i området ska heta.

I Ormbacka i norra Skälby har det tidigare mest funnits handelsträdgårdar och växthus. Men förra året godkände kommunen en detaljplan som gjorde det fritt fram för bostadsbyggande.

Nu planeras runt 60 bostäder, i form av villor, radhus och parhus, i området. I samband med det byggs också nya gator.

Nyligen beslutade tekniska nämnden att den nya vägen mellan Växthusvägen (som tidigare hette Vinlandsvägen) och Runstensvägen ska få namnet Runristarvägen.

Runstensvägen ska förlängas och den nya delen döps till Runvägen.

Dessutom får Bråvallavägen en ny tvärgata på kvartersmark som ges namnet Bråvallagränd.