Klart för nya Veddestabron

Den nya Veddestabron ska binda samman...
Den nya Veddestabron ska binda samman...
...nya Barkarbystation med sin underjordiska bussterminal med...
...nya Barkarbystation med sin underjordiska bussterminal med...
...Barkarby college på östra sidan om E18 och järnvägen.
...Barkarby college på östra sidan om E18 och järnvägen.
Trafikverket och kommunen har kommit överens om den nya bron.

Den beräknas vara klar vid årsskiftet 2017/2018.

Först var det tänk att bli en bro för trafik och spårväg. Beslutet fattades 2011 och byggandet av Veddestabron skulle börja under 2012 och vara klart 2015.

Men i somras – när det stod klart att det ska bli 18 000 bostäder i Barkarbystaden och tunnelbana istället för spårväg – kastades planerna i papperskorgen.

– Självklart är det inte optimalt att behöva avbryta bygget, men efter att ha vägt fördelar och nackdelar mot varandra ser vi att det här är den bästa långsiktiga lösningen för vår växande kommun, sa Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla då.

Nu har kommunen och Trafikverket tänkt om och anpassat bron efter de nya förutsättningarna där Barkarby station är tänkt som ett nav för kollektivtrafiken.

Nyligen klubbade kommunstyrelsen överenskommelsen med Trafikverket.

– Vi är överens om finansiering och utformning av den nya Veddestabron. Nu tar vi ett helhetsgrepp och bygger rätt bro från början, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fakta

Så blir bron

Längd: 340 meter.

Bredd: 30 meter.

Filer: Kollektivtrafiken får egna körfält.

Oskyddade trafikanter: Gång- och cykeltrafiken prioriteras.

Bonus: Utrymmet under bron ska kunna rymma parkeringshus.

Källa: Järfälla kommun