Gårdar för funktionsnedsatta barn stängs – flyttas till skolan

Som Mitt i Haninge skrev i november, så beslutar nu kommunen att stänga ned Jordbrogården och Lilleken, dit unga funktionsnedsatta kommit för fritidsverksamhet.

I stället flyttas verksamheten till gymnasieskolan Riksäpplet.

Mitt i Haninge berättade i november om kommunens planer på att lägga ner Jordbrogården, där unga funktionsnedsatta får integrerad korttidstillsyn och fritidsgård, och i stället flytta verksamheten till skollokaler i Handen.

Men efter föräldrarnas kritik sköts beslutet upp, och i stället inleddes dialogmöten mellan kommunen och föräldrarna och ungdomarna under vintern.

Men i förra veckan informerades föräldrarna om att kommunen fullföljer beslutet. Mitt i har tagit del av brevet till föräldrar och vårdnadstagare. Socialförvaltningen kommer den 22 mars att föreslå att flytten går till gymnasieskolan Riksäpplet.

31 barn i åldrarna 12-21 år finns på Jordbrogården på dagarna.

Siw Lideståhl, socialchef i Haninge kommun, vill understryka att varken Jordbrogården eller Lillekens verksamheter läggs ner.

– Däremot föreslår socialförvaltningen att byta utförare för den del som är korttidstillsyn från kultur- och fritidsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen kommer att driva verksamheten i sina lokaler i Riksäpplet, säger hon.

Hon fortsätter:

– I förslaget ligger också att kultur- och fritidsförvaltningen fortsatt kommer att driva kvällsverksamheten som även den flyttas till Riksäpplet. Förslaget är omarbetat med hänsyn till de synpunkter som framförts av föräldrarna om en fortsatt sammanhållen verksamhet för ungdomarna, säger hon.

Under 2015 betalade socialnämnden cirka nio miljoner kronor till kultur- och fritidsförvaltningen för korttidstillsynen och fritidsverksamheten i Jordbrogården och Lilleken (den senare ligger i Handen).

Enligt kommunkällor till Mitt i stängs Jordbrogården för att snabbt kapa kostnader för socialnämnden, men Petri Salonen (C), ordförande i socialnämnden, menade i november att beslutet handlar om att socialtjänsten inte varit helt nöjd med Jordbrogården, att inte alla ungdomar som haft behov kunnat vara där.

– Alla barn som har dessa behov ska ju kunna vara på Jordbrogården, men några utåtagerande ungdomar har redan i dag behövt flyttas till utbildningsförvaltningen eftersom de behöver mer särskilt behov och stöd, och det ska inte vara tanken med Jordbrogården. Vi betalar i dag mycket mer än vad många andra närliggande kommuner betalar för samma typ av verksamhet, när vi undersökt detta. Det handlar om att leverera. Det vi betalar för, det ska vi ha, sade Petri Salonen.

Mamman Camilla Niva har sonen Melvin, 14, på Jordbrogården och är orolig.

– Jag är rädd att skolan mer blir en ”förvaring” av våra barn än det fritids vi haft på Jordbrogården. Jordbrogården har varit fantastiskt för våra barn. Jag tycker man kör över de svaga i samhället och sparkar på personal som vigt sina arbetsliv åt våra barn, säger hon.

Liberalernas gruppledare Tobias Hammarberg (L) tycker att processen varit ”katastrofal”:

– I den politiska plattformen står det att man ska tillvarata unga människors åsikter vid beslutsfattande, det gjorde man aldrig förrän det påpekades. Nu sparar man in cirka två miljoner kronor på omsorgsverksamheten. Jag ska inte säga att det blir omöjligt att leva upp till det som varit efter flytten, men det är inte troligt, säger han.