ANNONS

Klart för hotell med 400 rum i Södra Häggvik

Södra Häggvik, flygvy
Visionsbild av en flygvy över framtidens Södra Häggvik.
ALM Equity har tecknat ett avtal om att hyra ut en hotellfastighet i Södra Häggvik. Avtalet löper i 20 år och omfattar cirka 400 hotellrum och en restauranglokal.
ANNONS

– Det känns väldigt bra att ytterligare kunna befästa den nya stadsdelen Södra Häggvik och dess plats på kartan med ett hotell, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity.

Företaget har stora planer för Södra Häggvik där Joakim Alm plussar bland annat för läget.

– Mellan Stockholm City och Arlanda, och så den kommande förbifarten, ger goda förutsättningar att skapa en plats för boende, besökare och företag, säger han.

10 000–12 000 nya invånare

I Södra Häggvik har stadsutvecklingen startat, från ett renodlat handels- och verksamhetsområde till en tät och blandad stadsdel med nya bostäder.

Det finns möjlighet att bygga cirka 4 000 nya bostäder plus lokaler för handel, kontor och kommunal service som skola, förskolor och idrottshall. 4 000 nya bostäder skulle innebära 10 000–12 000 nya invånare.

Redan i höst ska den nya handelsplatsen mellan E4 och Bagarbyvägen stå klar, om allt går enligt planerna.

ANNONS