ANNONS

Klart för nytt kvarter i trä på Årstafältet

Årstafältet byggs i olika etapper.
Årstafältet byggs i olika etapper.
Nu ger exploateringsnämnden markanvisning till Folkhem trä AB för 155 lägenheter i trä i Årstafältets fjärde etapp. Dessutom ges markanvisning för en förskola med 16 avdelningar.
ANNONS

De bostäder som nu markanvisas ingår i den fjärde etappen av Årstafältet som drar igång mellan 2022 och 2024. Inflyttning i bostäderna kan ske runt 2025-2026.

Exploateringsnämnden ger Folkhem trä AB markanvisning för 155 lägenheter. Kvarteret ska byggas helt i trä. Dessutom får Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) markanvisning för att bygga en förskola med 16 avdelningar. Det är ett pilotprojekt eftersom staden tidigare inte byggt så stora förskolor.

Totalt har 580 bostäder, varav 495 som bostadsrätt markanvisats inom etapp 4. I etapp 3 är det däremot bara hyresrätter. Den övergripande planen för Årstafältet är att färdigställa 600 bostäder per år.

Markanvisningen till Folkhem trä AB är ett led i att uppfylla stadens budget för 2018. Enligt budgeten ska antalet bostadsprojekt som använder trä som material i stommen öka i syfte att minska klimatpåverkan.