Klart för 298 lägenheter och ny tennishall

Stadshagen ska växa ihop med Hornsberg och centrala Kungsholmen.
Stadshagen ska växa ihop med Hornsberg och centrala Kungsholmen.
Stadshagen utvecklas med 220 hyreslägenheter, 78 studentlägenheter, två nya förskolor och en underjordisk tennishall.
Nu har kommunfullmäktige sagt ja till Stockholmshems planer i området.

Under de kommande tio åren kommer Stadshagen att utvecklas med närmare 2000 nya lägenheter. Tanken är att Stadshagen tydligare än idag ska växa samman med Hornsberg i väst och centrala Kungsholmen i öst.

Totalt 16 byggherrar planerar att bygga i stadsdelen. Detaljplanen för Stadshagen väntas tas upp i fullmäktige under mitten på nästa år men redan i måndags sade kommunfullmäktige ja till ett inriktningsbeslut som innebär att Stockholmshem ska bygga 220 hyreslägenheter, 78 studentlägenheter och två förskolor med totalt åtta avdelningar

I beslutet inkluderas också en underjordisk tennishall. Den ska ersätta Stockholms tennishall som idag ligger på Elersvägen.