Klart med kombinerad förskola och äldreboende

Bildhuggaren
En kombinerad förskola och äldreboende ska byggas vid Häradsvägen i höjd med Utsäljeleden.
Bildhuggaren
En inspirationsbild på hur ett nytt äldreboende med 90 lägenheter ska byggas ihop med en förskola med plats för 120 barn på Häradsvägen.
Bildhuggaren
En kombinerad förskola och äldreboende ska byggas vid Häradsvägen i höjd med Utsäljeleden.
En kombinerad förskola och äldreboende ska byggas i Snättringe.
– Det ger möjligheter till social samvaro mellan generationer som är väldigt positivt på många sätt. Det kommer bli mycket glädje och skratt, säger Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Ett nytt äldreboende med 90 lägenheter ska byggas ihop med en förskola med plats för 120 barn på Häradsvägen i höjd med Utsäljeleden.

– Det här är ett unikt samarbete mellan förskolan och äldreomsorgen som har pågått i över tre år. Med många dialoger och förändringar har vi nu nått fram till en plan som ska fungera över tid, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i ett pressmeddelande.

Idén är hämtad från andra delar av landet där kombinationen redan finns.

– Många äldre känner sig ensamma och isolerade vilket kan leda till ökad risk för depressioner, demens och andra hälsoproblem. Med ett kombinerat äldreboende och förskola ges möjligheter till social samvaro mellan generationer som är väldigt positivt på många sätt, säger Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Tanken är att det ska vara gemensamma köks- och personalutrymmen men också samlingslokaler som både förskoleelever och de äldre kan ta del av. Det öppnar också upp för möjligheten att ha förskoleverksamhet dygnet runt.

– Genom kombinationen skapar vi även möjlighet att bedriva en nattisverksamhet, eftersom köket kommer att vara öppet under en större del av dygnet, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

Beslut om detaljplan ska fattas vid fullmäktige i mitten av november, och byggnaden beräknas stå klar inom fem år.