Klart med konstgräs på Bagarmossens BP

Förslaget om att bygga en ny 11-mannaplan i konstgräs på Bagarmossens BP har blivit godkänt.

Nu har fastighetsnämnden och idrottsnämnden fattat beslut om Bagarmossens BP. Båda nämnderna godkänner förslaget på att anlägga ett 11-mannaplan i konstgräs.

– Konstgräsytor ger bättre förutsättningar för föreningar som till exempel det närliggande Bagarmossen Kärrtorp Bollklubb att bedriva verksamhet och inbjuder samtidigt till ökad spontanidrott, säger idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) i ett pressmeddelande från Stockholms stad.

Fastighetskontoret beräknar att planen ska vara klar till det tredje kvartalet 2016. Den nya konstgräsplanen beräknas gå på 13 miljoner kronor. Storleken på planen beräknas bli 106 gånger 64 meter.

Däremot kan projektet bli försenat då en miljögeoteknisk undersökning inte är genomförd än. Den ska svara på hur mycket av den befintliga planen som kan återanvändas och om det finns eventuella markföroreningar, skriver fastighetskontoret i beslutet.