Klart med nytt visningshus vid Uddby gård

Det blir ett nytt visningshus för nya arrendatorn David Neveling vid Uddby gård.
Det blir ett nytt visningshus för nya arrendatorn David Neveling vid Uddby gård.
Kommunledningsutskottet har nu beslutat att ett nytt visningshus ska uppföras vid Uddby gård, för visningsverksamheten av djur- och djurbrukshållning.

Beslutet innebär att man föreslår kommunstyrelsen att ge dispens från föreskrifterna för naturreservatet.

MP deltog inte i kommunledningsutskottets beslut. Kostnaden för visningshuset är beräknad till 5,2 miljoner kronor.