Klart för miljonsatsning vid Magelungen

Vid Farstastrandsbadet planeras en ny gång- och solbrygga och en ny lekplats.
Vid Farstastrandsbadet planeras en ny gång- och solbrygga och en ny lekplats.
Nya bryggor, lekplatser och gångvägar.
Så vill trafiknämnden göra Magelungens strandpromenad till en plats för fler.
Nu är det klart för beslut.

Vill du ha Magelungen för dej själv? Glöm det. Nu satsar staden 24 miljoner på att rusta upp gångstråket mellan Fagersjö och Farsta strand, och göra det mer attraktivt.

Ett av målen är att även folk från andra stadsdelar ska få upp ögonen för Farstas pärla.

– Vi gör det här framför allt för de som bor i Farsta och Fagersjö. Men i och med att det blir lättare att hitta dit kan många från andra delar av Stockholm också ta del av det här, säger Daniel Helldén, (MP), trafikborgarråd.

Platser för aktiva – och för slappare

Så vad händer konkret? Här är satsningen i punktform:

*Nya gångvägar. Befintliga gångvägar görs mer tillgängliga.

*Tydliga entréer i Fagersjö, Farsta och Farsta strand. Ska göra det enklare för folk att hitta ner till gångstråket.

*Röjning av vass och sly. Ska ge bättre utblick över sjön och öka närheten till vattnet.

*Nya platser för aktivitet – som lekparker och utegym – varvas med särskilda ”platser för avskildhet” .

BILDEN: En gångväg i ett rampsystem med lek- och sittplatser ska leda ner till vattnet i Farsta strand.

*Nya sittmöbler och en ny solbrygga vid badet ingår också i planerna

*Vissa platser kan få belysning

Kan fortsätta mot Sköndal

Satsningen är ett pilotprojekt som ska visa vägen för satsningar på gångstråk i andra delar av Stockholm. Beslut väntas i trafiknämnden 8 mars. Enligt Daniel Helldén finns planer på att i framtiden dra gångstråket vidare mot Drevviken och Sköndal.

Vad säger du till de som tycker att naturen vid sjön inte behöver planeras i detalj?

– Självklart kan man låta naturen vara. Men det här är ett sätt att lyfta och tillgängliggöra naturen även för dem som kanske inte har så lätt att röra sig, säger Daniel Helldén.

Åtgärdsprogram ska rädda sjöarna