Klart med modulbostäder till nyanlända

Nu är det klart att 85 modulbostäder i tre längor ska byggas på Lovisebergsvägen.
Nu är det klart att 85 modulbostäder i tre längor ska byggas på Lovisebergsvägen.
Nu är det klart att 85 modulbostäder för nyanlända ska byggas i Glömsta.
Samtidigt meddelar länstyrelsen att antalet anvisade till Huddinge blir 100 personer färre än vad som tidigare beräknats.

Det är nu klart att 85 genomgångsbostäder i tre modulhus ska byggas på Lovisebergsvägen i Glömsta under våren. Det är en del i att klara mottagandet av de nyanlända med uppehållstillstånd som Huddinge kommun anvisats och enligt bosättningslagen måste ordna bostad till under åtminstone två år.

Det var vid fullmäktige i februari som det beslutades att bevilja ett arrendeavtal på tio år.


Läs mer: Underkänt för Huddinges flyktingmottagande


SD yrkade avslag

Sverigedemokraterna var det enda partiet som röstade emot, och meddelade samtidigt att partiet kommer att reservera sig mot alla byggen av den här typen.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet påpekade att platsen inte är optimal ur integrationssynpunkt eftersom den ligger lång ifrån naturliga mötesplatser och kommunal service. Men menar samtidigt att det trots allt är viktigare att komma i gång med byggandet av genomgångsbostäder.

Hittills har boendefrågan lösts genom jourhotell och vandrarhem.


Läs mer: Modulbostäder ska lösa krisen


Färre nyanlända till Huddinge

Nu meddelar också länsstyrelsen att antalet nyanlända som Huddinge kommun ska ta emot under 2017 har sänkts från 417 till 317 personer. Det är Migrationsverkets prognos som visar att behovet av platser för nyanlända med uppehållstillstånd har minskat, och länsstyrelsen har därför i sin tur sänkt talen för länets kommuner.


Läs mer: Rättspsyk blir bostäder för nyanlända