Klart: Naturbruksgymnasiets utbildning inom mjölkproduktion stängs

Det står nu klart att Berga naturbruksgymnasium tvingas lägga ned sin egen utbildning inom mjölkproduktion. Ladugården börjar avvecklas i slutet av 2016, och i stället vill man genomföra utbildningen i samverkan med gårdarna.

"Trots stora insatser av medarbetare på skolan uppstår återkommande problem som påverkar utbildning, djurhållning, arbetsmiljö och ekonomi negativt", uppger ledningen i ett pressmeddelande.

Berga naturbruksgymnasiums framtid har under en tid varit hotad eftersom ladugården måste avvecklas, vilket Mitt i Haninge skrivit om förut.

Nu planerar skolledningen att i stället genomföra utbildningen inom mjölkproduktion i samverkan med gårdarna i närheten.

”I nuvarande ladugård går det inte längre att erbjuda en utbildning som lever upp till moderna krav”, uppger skolans ledning i ett pressmeddelande.