Klart: Då byggs huset på Plankans innergård

Ett cirkulärt hus med fem våningar ska placeras på höga pelare i mitten av gården.
Ett cirkulärt hus med fem våningar ska placeras på höga pelare i mitten av gården.
Kampen är över. Till sommaren vill Svenska bostäder dra i gång bygget av det kontroversiella huset på Plankans innergård.

I den stora rektangulära innergården, som avgränsas av Hornsgatan, Varvsgatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan, ska stadens bostadsbolag Svenska bostäder bygga ett cirkulärt femvåningshus med 158 lägenheter, varav 50 studentbostäder.

Men byggplanerna har sedan de presenterades 2004 milt sagt ogillats av hyresgäster i kvarteret.

Plankan

Skiss på hur huset är tänkt att se ut. Illustration: Södergruppen arkitekter

Högsta domstolen ville inte pröva

Kampen har varit lång och hård mellan grannar och bostadsbolag. Bygget överklagades i instans efter instans. Men Svea hovrätt gav tillslut klartecken, år 2016. Högsta domstolen valde att inte pröva fallet.

Klart år 2021

Nu har Svenska bostäders styrelse beslutat att bygget ska dra i gång till sommaren, med förutsättning att man hittar en bra entreprenör.

Färdigt ska det nya huset på innergården stå för nya hyresgäster år 2021. Samtidigt ska två nya bostadsvåningar placeras på befintliga byggnader runt hela kvarteret.

Byggkostnaden är runt 600 miljoner kronor.

plankan

Så här är huset tänkt att placeras på gården. Illustration: Södergruppen arkitekter/Stockholms stad