Klart: Vitsippans äldre måste flytta

Protesterna hjälpte inte. Ann Margret Wårdstrand, Irma Olsson och deras sex kamrater på Björkbackenavdelningen Vitsippan måste flytta. Det beslutade kommunstyrelsen i tisdags.

– Jag beklagar att man nu måste välja ett annat boende, men vi ska försöka göra det så smidigt och bra som möjligt utifrån den enskildes önskemål, säger socialnämndens ordförande, Andreas Jonsson (M).

Anhöriga, personal och de åtta äldre som bor på Vitsippan är besvikna.

– Men nu kan vi nog inte göra mer. De äldre är jättearga och de mår så klart dåligt. Det har inte varit många som lyssnat på dem, säger Fathia Ismail, som jobbar på Vitsippan.

Bakgrunden till att Tyresös politiker vill erbjuda dem som bor på Vitsippan plats på andra avdelningar på Björkbackens äldreboende eller andra äldreboenden är att toalettutrymmena inte klarar Arbetsmiljöverkets krav. Istället ska Vitsippan förvandlas till bostäder för äldre personer med psykisk funktionsnedsättning.

– De personer som idag bor på Vitsippan gör det på grund av att de just nu inte har så stora vårdbehov. Men med tiden ökar vårdbehovet och då måste vi kunna erbjuda en värdig omsorg och god arbetsmiljö, säger Gunny Bäckström, tillförordnad socialchef.

– Vi måste följa Arbetsmiljöverkets regler. Att bygga om Vitsippan skulle vara mycket omfattande och oerhört kostsamt. Därför väljer vi nu att göra om lokalerna till bostäder, säger Andreas Jonsson (M),

Du kan läsa mer om de äldre på avdelningen Vitsippan här.