Klartecken att bygga hus nära sjöstränder

Nya sjönära bostader kan byggas vid Botkyrka kyrka och i Vårsta efter att länsstyrelsen lättat på strandskyddet. Men i Lida där kommunen vill se en skidtunnel blir dagens strandskydd kvar.

Länsstyrelsen har sett över områdena med utvidgat strandskydd i tolv kommuner i länet, däribland Botkyrka.

Botkyrka har bett om lättnader i strandskyddet för Prästviken i närheten av Botkyrka kyrka vid sjön Aspen och i östra Vårsta vid Malmsjön och i Lida vid Getaren.

– I Vårsta och i Prästviken har byggplanerna kommit långt. Så när länsstyrelsen skulle göra den här översynen passade vi på att ansöka om detta, säger Ulla Ryk, planarkitekt på kommunen.

Utvidgat strandskydd är ett skydd för zonen mellan 100 och 300 meter från vattnet.

Botkyrka kommun fick nyligen beskedet att östra Vårsta och Prästviken får lättnader, men det är fortfarande förbjudet att bygga närmare än 100 meter från vattnet.

Miljöutredaren Annika Lindvall på länsstyrelsen förklarar varför områdena fått lättnader.

– Områdena ligger nära tätort och planerna har kommit så långt att vi kunde väga intressen för djur-, växt- och friluftsliv mot intressen av att bygga. Annars gör man normalt en bedömning av om det utvidgade strandskyddet ska upphävas i samband med att detaljplaner tas fram, säger hon.

Men vid Lida har planerna på en skidtunnel inte kommit så långt som kommunen hoppats. Projektets framtid ses som osäker av länsstyrelsen och är en av anledningarna till att myndigheten inte upphäver det utvidgade strandskyddet.

– Lida är ett område för friluftsliv som ju strandskyddet är till för att värna. Vi ser därför motiv för att behålla det utvidgade strandskyddet. Men ska man utveckla friluftsgården så finns det möjlighet att söka dispens, säger Ulla Ryk.

Anders Nilsson, kommunens projektledare för skidtunneln, ser inte så allvarligt på avslaget. Enligt honom har de företag som lämnat anbud på att bygga skidtunneln haft strandskyddet med i sina beräkningar.

Upphandlingen av skidtunneln är dock avbruten och oberoende analytiker titta nu på om anbuden som företagen lämnat är lönsamma för kommunen.

Fakta

Tre ansökningar om minskat strandskydd

Prästviken: Lättnad i strandskyddet. I närheten av Aspen vill Svenska kyrkan bygga 350 bostäder.

Vårsta: Lättnad i strandskyddet. I ett område i östra Vårsta i närheten av Malmsjön finns planer på radhus, villor och låga lägenhetshus.

Lida: Ingen lättnad. Vid Getaren vill kommunen ha en skidtunnel. Upphandlingen är dock avbruten.

Källa: Botkyrka kommun