Klartecken för HSB Kvarnen

Skiss på HSB Kvarnen sett från Viksjöleden.
Skiss på HSB Kvarnen sett från Viksjöleden.
Kommunfullmäktige har gett grönt ljus för att 85 nya bostadsrätter byggs i Västra Jakobsberg.

Kommunfullmäktige har antagit en detaljplan som ger HSB klartecken att börja bygga HSB Kvarnen vid Kvarnvägen/Viksjöleden i Jakobsberg.

Ett flerfamiljshus bestående av 85 bostadsrätter kommer att uppföras. Huset kommer att bli drygt 60 meter långt och ha varierad våningshöjd – sex till tio våningar.

I ett pressmeddelande skriver Järfälla kommun att bygget kommer att bidra till att Jakobsberg förtätas ytterligare och får ökat liv, rörelse och befolkningsunderlag. Man skriver även att fastigheten bidrar att Viksjöledens gatumiljö blir mer inbjudande.